Regulamin

16 listopada 2019 r.

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY:

1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU

   42-221 Częstochowa, ul. Dzierżonia 4

   tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 15:00)

2. Współorganizatorzy:
            Klub Sportowy Ekobiegi sp. z o.o.

            Kampinoski Park Narodowy

            CHRONOSPORTS sp. z o.o.

3. Sędzia Główny – Łukasz Maletz

4. Kierownik Trasy – Stefan Stefański

II PATRONAT HONOROWY:

            Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego – Mirosław Markowski

III CELE:

1. Popularyzacja biegania oraz marszu NW jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
i aktywności ruchowej.

2. Promocja Kampinoskiego Parku Narodowego w 60 rocznicę jego powstania.

3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnej społeczności oraz integracja środowiska biegowo-nordicowego

IV TERMIN I MIEJSCE:

1. Maraton Kampinoski odbędzie się 16 listopada 2019 roku (sobota).

2. Miejsce – Start biegu jest zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej
w Dziekanowie Leśnym (niedaleko pętli autobusowej przy Szpitalu Dziecięcym)
z czerwonym szlakiem Kampinoskiego Parku Narodowego
.

3. Ramowy harmonogram

7:00 – 9:30 – Praca Biura Zawodów (do 30 min przed startem danego dystansu)

9:00 – Start: UltraMaraton, Maraton, Maraton NW

10:00 – Start: Półmaraton, Półmaraton NW

17.00 – Zamknięcie tras zawodów

Dekoracje bezpośrednio po ukończeniu przez wszystkich nagradzanych uczestników danego dystansu.

V DYSTANSE:

1. Bieg przełajowy na dystansie około 60 km / 42 km / 21 km

2. Marsz Nordic Walking na dystansie około 42 km / 21 km

            Ultra Maraton – 60 km na 60 lat KPN – (pętla maratonu + pętla półmaratonu)

            Maraton – pętla około 42 km

            Półmaraton – pętla około 21 km

VI TRASA:

1. Zawody rozegrane będą po znakowanych szlakach turystycznych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

2. Trasa na krótkich odcinkach biegnie drogami publicznymi (asfalt lub „kocie łby”) gdzie należy zwrócić uwagę na innych użytkowników drogi – obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego !!!.

3. Trasa dodatkowo zostanie oznakowana taśmami („faworkami”) oraz znakami kierunkowymi. W kluczowym miejscu będą sędziowie wskazujący kierunek biegu.

Niektóre odcinki mogą ulec zmianom w zależności od warunków pogodowych i stanu wody w kanałach i rozlewiskach, co może wpłynąć na ostateczną długość trasy.

4. Trasa nie posiada atestu PZLA.


VII KATEGORIE i KLASYFIKACJA:

UltraMaraton

            nagrodzone zostaną 3 najlepsze Panie oraz 3 najlepszych Panów.

Maraton

            nagrodzone zostaną 3 najlepsze Panie oraz 3 najlepszych Panów.

Półmaraton

            nagrodzone zostaną 3 najlepsze Panie oraz 3 najlepszych Panów.

Maraton Nordic Walking

            nagrodzone zostaną 3 najlepsze Panie oraz 3 najlepszych Panów.

Półmaraton Nordic Walking

            nagrodzone zostaną 3 najlepsze Panie oraz 3 najlepszych Panów.

VIII POMIAR CZASU:

Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić
w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, chip należy przymocować do buta wplatając go w sznurówki. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych.

Wyniki dostępne będą na stronie www.wynikionline.pl

IX PRAWO UCZESTNICTWA:

1. Bieg / marsz NW jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów.

Limit Uczestników wynosi 400 osób na biegi oraz marsz Nordic Walking.

            Limity poszczególnych dystansów:

                        Ultra Maraton – 60 osób

                        Maraton – 100 osób

                        Półmaraton – 240 osób

2. W biegu i marszu NW udział mogą wziąć osoby w wieku 18 lat i starsze
3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu. Organizator nie ubezpiecza

uczestników.

4. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

X ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biurozawodow.pl do dnia 14 listopada 2019 r.

2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy:

16 listopada 2019 r. – w BIURZE ZAWODÓW w godzinach 7:00 – 9:30.

3. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.

4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

5. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

6. Wysokość opłaty startowej:

Wysokość opłaty startowej zależna jest od terminu opłaty.

Dodatkowo można rozbudować pakiet startowy o koszulkę techniczną (wersja K /M) / komin lub kubek

Wzory dostępne są na stronie biegu oraz na FB.

  Do 30.09.2019 01-31.10.2019 1-14.11.2019 W dniu biegu
UltraMaraton 79 zł 89 zł 99 zł 149 zł
Maraton
(bieg i NW)
69 zł 79 zł 89 zł 129 zł
Półmaraton
(bieg i NW)
59 zł 69 zł 79 zł 99 zł
         
+ Koszulka 25 zł 40 zł 50 zł
+ Komin 25 zł 40 zł 50 zł
+ Kubek 15 zł 25 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:

MIASTO SPORTU

ul. Dzierżonia 4; 42-221 Częstochowa

Alior Bank: 37 2490 0005 0000 4500 6524 5404

Tytułem: MK19 – (dystans / konkurencja) – imię i nazwisko

8. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

9. W przypadku zgłoszenia do 7 dni przed zawodami – istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na inną imprezę. Nie dotyczy to opłaty za rozszerzenia pakietów.

10. Przeniesienie opłaty na innego uczestnika (start za kogoś) = opłata manipulacyjna 10 zł.

11. Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w biegu proszone są o przesłanie takiej informacji na adres klub@miastosportu.pl
Faktury będą wystawiane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

12. W ramach wpisowego organizator zapewnia m.in.:

            – elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych

            – wyjątkową atmosferę biegu przełajowego

            – wyjątkowy pamiątkowy medal

            – atrakcyjne nagrody dla zwycięzców

            – posiłek na mecie i wodę na trasie (zalecamy posiadanie własnych kubków)

            – w przypadku wykupienia pakietów + – koszulkę/komin

            – pomoc medyczną na starcie/mecie

XI BIURO ZAWODÓW:

Start biegu i biuro zawodów zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej
w Dziekanowie Leśnym (niedaleko pętli autobusowej przy Szpitalu Dziecięcym)
z czerwonym szlakiem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Do pętli autobusowej w Dziekanowie Leśnym można dojechać Komunikacją Miejską Łomianki.

Samochodem można dojechać korzystając drogi krajowej nr 7 – należy skręcić w ul. Konopnicką. Parking usytuowany jest ok. 100 metrów przed miejscem startu, na terenie parkingu leśnego Kampinoskiego Parku Narodowego. Prosimy o rozsądne parkowanie samochodów.

XII NAGRODY:

1. W klasyfikacji biegowej UltraMaratonu „60 km na 60 lat KPN”:

            1 miejsce – Nagroda finansowa 500 zł + statuetka + dyplom

            2 miejsce – Nagroda finansowa 350 zł + statuetka + dyplom

            3 miejsce – Nagroda finansowa 200 zł + statuetka + dyplom

2. W pozostałych klasyfikacjach:

            1 miejsce – Nagroda rzeczowa + statuetka + dyplom

            2 miejsce – Nagroda rzeczowa + statuetka + dyplom

            3 miejsce – Nagroda rzeczowa + statuetka + dyplom

3. Wszyscy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

Wypłata nagród finansowych przelewem na konto wskazane przez nagrodzonego.

Lista nagród może ulec zwiększeniu. Dokładna lista nagród opublikowana zostanie na stronie biegu po 2 listopada 2019.

XIII RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU z siedzibą
w Częstochowie.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem klub@miastosportu.pl

2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– wykonanie umowy – czyli udział w Maraton Kampinoski 2019

– świadczenie usług drogą elektroniczną

– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora

– przygotowanie numerów startowych

– przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji

– przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)

– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom

– wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych

– przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom

– w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia

– przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

3. Czy potrzebne nam są Twoje dane?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział w Maraton Kampinoski 2019.

4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony www.maratonkampinoski.pl oraz udziału w zawodach.

Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych – szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i statystycznych.

5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Za zapisy internetowe odpowiada firma CHRONOSPORTS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostępne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym w mediach.

6. Masz prawo do wniesienia żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych

– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania

Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne

2. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Kampinoskiego Parku Narodowego.

3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury

osobistej, w przeciwnym razie mogą zostać wykluczeni z udziału w biegu decyzją

Organizatora.

5. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,

środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas Biegu pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

8. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres CHRONOSPORTS sp. z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa

9. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy w dniu biegu (przy odbiorze numeru startowego) oświadczają, że są sprawni fizycznie i zdolni od udziału w biegu na wybranym przez siebie dystansie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności stan zdrowia uczestników.

10. Organizator na trasie przewiduje punkty odżywiania na których znajdować będą się (w zależności od punktu) woda, izotonik, żelki, czekolada, banany, rodzynki itp.

11. Organizator nie prowadzi depozytu.

12. Organizator nie zapewnia natrysków po biegu.

13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacji dodatkowych udziela:

Łukasz Maletz

tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 15:00)